Hotline: 0705 01 44 73

Website: Ruttientannoi.com

Địa chỉ: 60 Đ. Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1

Thời gian làm việc: 8:00 – 21:00 hàng ngày